Imperializm

0
559
Słynne zielone ludziki, czyli rosyjscy żołnierze bez dystynkcji w czasie aneksji Krymu (9 marca 2014 roku, ukraińska baza w Perewalne; źródło: Anton Holoborodko (Антон Голобородько), CC BY-SA 3.0 , Wikimedia Commons

Imperializm – zgodnie z tradycyjnym ujęciem to polityka zagraniczna oparta na podbojach kolonialnych, militaryzmie, podporządkowaniu sobie krajów słabszych gospodarczo lub militarnie. Słowo po chodzi od łacińskiego imperialis – władczy. Termin rozpowszechnił się w II połowie XIX wieku w Anglii i służył określeniu programu politycznego postulowanego przez przedsiębiorców oraz pracowników administracji w koloniach. Jego celem było wzbudzenie większego zainteresowania metropolii sytuacją na zajętych i kontrolowanych terenach. U schyłku XIX stulecia pojęcie imperializmu ewoluowało. Zaczęto utożsamiać je z militarnym i ekonomicznych podbojem krajów i ziem słabiej rozwiniętych (które bardzo często posiadały złoża surowców lub ogromne zasoby ludzkie) przez ówczesne światowe mocarstwa. Piewcami imperialnej polityki kolonialnej byli m.in. Otto von Bismarck, Benjamin Disraeli, Cecil Rhodes. Wszyscy oni twierdzili, że jest ona zdrowym, postępowym objawem walki silnych organizmów państwowych ze słabymi i niezdolnymi do samodzielnego bytu, a także że prowadzona jest w interesie całego społeczeństwa danego kraju. W XX wieku imperializm przybrał na sile, czego przykładem były dwa największe konflikty w dziejach ludzkości (I i II wojna światowa). Państwa totalitarne – w tym przede wszystkim III Rzesza i ZSRR, jak również Włochy z okresu rządów Mussoliniego – parły do konfliktów zbrojnych oraz wyniszczającej polityki gospodarczej względem podbitej ludności czego przykładem jest chociażby niemiecka działalność w Generalnym Gubernatorstwie. Po II wojnie światowej Związek Radziecki kontynuował agresywną, imperialną politykę wprowadzając świat w II połowie XX wieku w stan tzw. zimnej wojny. Jego przywódcy podejmowali liczne interwencje zbrojne celem poszerzania radzieckich sfer wpływów (np. w Afganistanie). Po rozpadzie czerwonego imperium i krótkim okresie względnego spokoju w czasie rządów Borysa Jelcyna w 1999 roku ówczesny premier, a niedługo później prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin rozpoczął kolejny rozdział rosyjskiego imperializmu atakując Czeczenię. Później dokonał napaści na Gruzję, anektował Krym, wywołał wojnę w Donbasie, a także (24 lutego 2022 roku) zaatakował pozostałą część Ukrainy. Dziś pojęcie imperializmu najczęściej utożsamiane jest – zresztą całkowicie słusznie – z podbojami i polityką Rosji/ZSRR, jednakże warto odnotować, że ową działalność prowadziły w historii również inne państwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj