Ludobójstwo

0
123
Tory kolejowe prowadzące do obozu Auschwitz-Birkenau, 1945. Holokaust to najbardziej znane ludobójstwo. Fot.:Bundesarchiv, B 285 Bild-04413 / Stanislaw Mucha / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons

Ludobójstwo – pojęcie prawne i historyczne określające zbrodnie przeciwko ludzkości mające na celu zniszczenie całych narodów, ras, społeczności oraz religii. Zbrodnie z kategorii ludobójstwa mogą być wymierzone w część danej grupy. O ludobójstwie mówimy zarówno w sytuacji mordowania przedstawicieli grupy, jak i wypadku celowego uniemożliwiania przedstawicielom grupy posiadania i wychowania potomstwa (np. poprzez zmuszanie do sterylizacji, aborcji, odbieranie potomstwa, tworzenie określonych warunków bytowych). Termin ludobójstwo nie jest pojęciem starym. Za jego autora uznaje się polskiego prawnika Rafała Łemkina, który użył go w publikacji pt. „Rządy Osi w okupowanej Europie” z roku 1944. Następnie termin został użyty w akcie oskarżenia podczas procesów norymberskich. Później ludobójstwo jako konkretne pojęcie prawne pojawiło się w Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa. Co ważne, w dokumencie potępiono zarówno ludobójstwo, jak i podżeganie do niego oraz współudział i usiłowanie dokonania zbrodni. Z definicji wykreślono natomiast czyny motywowane względami politycznymi. Na taką zmianę naciskali Sowieci. Zbrodnia ludobójstwa zgodnie z dokumentami ONZ nie ulega przedawnieniu. Mimo że pojęcie w konkretnej formie powstało w połowie XX wieku, to historycy wskazują wiele wydarzeń z przeszłości, które wypełniały znamiona ludobójstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj