Redakcja

Redakcję portalu ToHistoria.pl tworzą:

Redaktor naczelny: Michał Wałach

Redaktorzy:

Michał Wolny
Marcin Starzonek
Michał Aściukiewicz
Mateusz Łukomski
Maksymilian Jakubiak
Michał Róg
Krzysztof Ptak

Stali Współpracownicy:

dr hab. Rafał Łatka prof. UKSW
Mateusz Ziomber
dr Karol Gac
dr Marcin Jendrzejczak

Redakcja techniczna i media społecznościowe:

Grzegorz Izbicki
Krzysztof Pacuk
Krzysztof Ptak

 

Koordynator projektu:

dr Krzysztof Tenerowicz