Homagium

0
63
Hołd pruski, obraz Jana Matejki, fragment.

Homagium – uroczyste i publiczne złożenie hołdu lennego przez wasala i przyjęcie hołdu przez seniora. W polskiej tradycji ceremonia zwana także hołdem lennym. Dotyczyły zawiązania kontraktu lennego, gdzie wasal przysięgał swojemu seniorowi wierność, niesienie pomocy militarnej oraz doradzanie mu. Z kolei senior deklarował przekazanie swojemu wasalowi lenna, dóbr ziemskich, co zwano inwestyturą (wbrew powszechnemu mniemaniu inwestytura nie jest pojęciem związanym z dobrami biskupimi, choć ich dotyczył dobrze znany spór o inwestyturę między papiestwem, a cesarstwem). Najlepiej znane w polskiej historii homagium, znane zarówno za sprawą dużej wagi w ówczesnej, wczesno nowożytnej polityce, jak i malarskiej twórczości mistrza Jana Matejki, to hołd pruski z roku 1525. Wówczas senior, król Polski Zygmunt I zwany Starym, przyjął hołd od księcia w Prusach, byłego wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego, a wówczas świeckiego, protestanckiego władcy, Albrechta Hohenzollerna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj