Interrex

0
400
Polskie insygnia koronacyjne (repliki). Fot.:Kristo, CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons

Interrex – dosłownie (z łaciny) między-król. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów nazwa urzędu tymczasowej głowy państwa w okresie między opróżnieniem się królewskiego tronu (śmiercią lub abdykacją monarchy), a koronacją nowego władcy Polski i Litwy. Stanowisko wzorowane na starożytnym rzymskim urzędzie o takiej samej nazwie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej sprawowały prymas Polski będący arcybiskupem gnieźnieńskim. W wyjątkowych sytuacjach (np. śmierć prymasa w trakcie bezkrólewia) zastępować mogli go inni ważni dostojnicy Kościoła katolickiego. Interrex nie posiadał pełni uprawnień króla, a jedynie te niezbędne to zapewnienia stabilności państwa. Jego funkcja ograniczała się do reprezentowania majestatu Rzeczypospolitej w chwili braku monarchy, kierowania przygotowaniami do wyboru nowego władcy (zwoływanie konwokacji oraz elekcji) oraz koronacji, a także zarządzania polityką zagraniczną oraz nadzorowania administracji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj